Advalo Logo - dark
Zavolejte nám
734 393 988
Přihlášení
Advalo Page Background

Manuály

Nastavení balíčků

První, co musíte udělat, abyste mohli svým klientům nabízet služby placeného servisního poradenství je nastavení balíčků. Ty mohou být až 3 a výběr služeb i cenotvorba je zcela na Vašem uvážení. Systém automaticky počítá, kolik je Váš zisk z každého balíčku.

Přehled -> Servisní poradenství -> Změnit nastavení balíčků -> Nastavit balíčky a cenu -> Uložit

Založení nového klienta

Všechny objednávky, ať už z tržiště a nebo ty na SERPO se váží k jednotlivému klientovi. Je tedy nutné před sjednáním jakékoliv služby nebo uzavření smlouvy o SERPO založit klienta. Tím může být fyzická osoba, podnikatel a nebo právnická osoba.

Přehled -> Nový klient -> Vyplnit údaje o klientovi -> Uložit -> Nahrát podepsaný souhlas nebo ¨Nahraji souhlas později¨

Založení smlouvy SERPO

Pokud již máte založené balíčky i klienta, nyní je čas na to sjednat smlouvu o servisním poradenství. Smlouva ihned po sjednání odchází klientovi do e-mailu a klient jí zaktivní zaplacením. V posledním kroku před sjednáním smlouvy lze ještě upravit frekvenci platby na měsíční nebo roční.

Vybrat klienta -> napsat jméno klienta a potvrdit jeho výběr -> Servisní poradenství - informace o službě -> Vybrat tarif -> Sjednat servisní poradenství

Změna v nastavení smlouvy

Upravovat lze pouze smlouvy, které jsou aktivní, tedy alespoň jednou zaplacené. Můžete přidat či odebrat službu z balíčku, změnit jeho cenu nebo frekvenci placení. V posledním kroku požádáte klienta o schválení změny, návrh změn spolu s novým návrhem smlouvy mu odchází ihned do e-mailové schránky. Klient musí změnu potvrdit kliknutím na tlačítko ¨souhlasím¨ v těle e-mailu. Od následující platby je pak změna smlouvy platná.

Přehled -> Servisní poradenství -> ve filtru najdu klienta, kterému chci upravit smlouvu -> Zobrazit smlouvu -> Změnit nastavení smlouvy -> Provedu změny v nastavení smlouvy -> Zkontrolovat změny -> Požádat klienta o schválení

Vypovězení smlouvy SERPO

Pokud chcete z jakéhokoliv důvodu klientovi vypovědět smlouvu, pak ihned po potvrzení vypovězení smlouvy odchází klientovi e-mail s informací o této skutečnosti. Pokud chcete čerpat výpovědní lhůtu, která může být dle smlouvy dlouhá až 2 měsíce, je nutné vyčkat s vypovězením smlouvy až do uplynutí této doby.

Přehled -> Servisní poradenství -> ve filtru najdu klienta, kterému chci vypovědět smlouvu -> Zobrazit smlouvu -> Vypovědět smlouvu -> Potvrdit vypovězení smlouvy

Změna fakturační adresy

Pokud chcete, aby byly smlouvy o servisním poradenství uzavírány jiným subjektem než tím, který je uveden v ADVALO jako majitel poradenského účtu, je nutné změnit fakturační adresu. Tento subjekt se následně bude ukazovat na smlouvách jako Poskytovatel služeb.

Přehled -> Servisní poradenství -> Změnit fakturační adresu -> Vybrat možnost ¨Fakturační adresa pro servisní poradenství je odlišná od adresy, kterou jsem se registroval/a do systému ADVALO:¨ -> Zadat příslušné IČO, DIČ, číslo bankovního účtu -> Uložit změny

Kde najdu jednorázové objednávky

Jednorázové objednávky se ve Vašem systému objeví až po nastavení balíčků servisního poradenství. V systému naleznete 4 vzory jednorázových objednávek, které si můžete upravit dle svých potřeb. V systému najdete jednorázovou objednávku na osobní konzultace, audit smluv, analýzu finanční situace klienta a analýzu investiční situace klienta. Tyto objednávky nejsou fakturované ze systému, fakturaci musí učinit poradce na své straně.

Přehled -> Služby -> Servisní poradenství - SHOW

Pozvánka do struktury partnera

V rámci ADVALO můžete vytvářet strukturu, jejíž členové mohou čerpat různé výhody. Přizváni mohou být jak poradci, kteří systém používají tak ti, kteří ještě v systému registrováni nejsou. Noví členové automaticky vstupují po registraci do struktury partnera, poradci, kteří již systém používají musí svůj vstup do struktury potvrdit při následném přihlášení do systému a členem struktury se stávají následující zúčtovací období, tedy od 1. dne následujícího měsíce. Pro celou strukturu platí jednotná pravidla, která ve struktuře nelze individualizovat.

Přehled -> Přepnout do partnerského rozhraní -> Můj tým -> do políčka ¨E-mailová adresa¨ vepsat adresu poradce, kterého chci do struktury přizvat -> Odeslat pozvánku do týmu

Změna vyplácení provizí struktury

V rámci struktury můžete a nemusíte mít kontrolu nad prací Vašich kolegů. Zároveň můžete nechat 100% provizí vyplácet do týmu, případně mohou jít všechny provize na účet majitele struktury, aby tyto rozdělil dle potřeb firmy, případně mohou v jakémkoliv poměru provize odcházet rozdělené mezi majitele struktury a poradce přímo z ADVALO. Nastavení může být odlišně určené pro objednávky z tržiště služeb i pro servisní poradenství.

Přehled -> Přepnout do partnerského rozhraní -> Nastavení -> Změnit nastavení -> Uložit změny

Vyplacení provizí z tržiště

Pokud došlo k uzavření obchodu z tržiště služeb a vzniká Vám nárok na výplatu provize, budete o tom informováni v notifikacích a také e-mailem. Je nutné si alespoň jednou ročně nechat tyto provize vyplatit. Číslo faktury si můžete zvolit libovolně dle svého uvážení. Pokud jste majitel struktury, je možné, že budete muset výplatu provize učinit ve Vašem partnerském účtu. Provize je vyplacena do 14 dnů od vytvoření faktury.

Přehled -> Provize -> K výplatě provizí -> zadat číslo faktury dle svého uvážení -> Připravit fakturu ke kontrole -> V pořádku, vyplatit provize

Zkušenosti poradců

Přečtěte si, co o nás říkají

Filip Andrš, majitel společnosti Andrš - finanční plánování s.r.o.

Se společností ADVALO spolupracujeme již mnoho let. Pravidelně nám aktualizují smlouvu pro naše klienty včetně možností nových služeb servisního poradenství. Naši klienti mimo jiné kvitují službu Právní klinika EUCS, díky které se můžou dotázat na jakýkoliv dotaz v oblasti práva.

Filip Andrš

majitel společnosti Andrš - finanční plánování s.r.o.
Ing. Jaroslav Pultar - jednatel společnosti Pultar a partneři s.r.o

Se společností ADVALO spolupracujeme od jejího založení. Osobně jsem byl u samých začátků servisního poradenství. To jsme si všechny nástroje, smlouvy, služby tvořili a vymýšleli sami. Proto vím, kolik času, energie a peněz dokáže ADVALO začínajícím servisním poradcům uspořit. Dnes jsou ADVALO a EUCS nedílnou a každodenní součástí naší komplexní služby prémiovým klientům. Za sebe i za všechny kolegy z Pultar a partneři mohu ADVALO vřele doporučit.

Ing. Jaroslav Pultar

jednatel společnosti Pultar a partneři s.r.o.
Veronika a David Rychtaříkovi, majitelé Finance Rychtařík s.r.o.

Služby ADVALO používáme již několik let, v minulosti to tak však nebylo. Vše jsme si řešili sami. Když zhodnotím obě dvě varianty, tak jednoznačně jsem pro variantu spolupráce s ADVALO. Proč? Šetříme svůj čas, který můžeme věnovat jiným věcem ve firmě nebo ho dát rodině, jelikož ADVALO za nás dělá dost věcí. Máme klidnější spánek, jelikož víme, že legislativně máme vše v pořádku a hlavně stále aktualizované. ADVALO určitě doporučujeme.

Veronika a David Rychtaříkovi

majitelé Finance Rychtařík s.r.o.
Ing. Michaela Klímová, MSc, majitelka Prifis - Privátní finanční servis s.r.o.

Když jsem se rozhodla poskytovat honorované poradenství, bohužel jsem o ADVALO nevěděla. S advokátní kanceláří jsem strávila téměř dva měsíce laděním smluvní dokumentace a byla to asi největší jednorázová investice do mého podnikání. Vzhledem k tomu, že se problematikou finančního zprostředkování a regulací těchto služeb speciálně nezabývali, nebyla jsem si stále jistá, že mám vše právně v pořádku. Asi rok poté jsem objevila ADVALO a zalíbil se mi jednak jejich široký právní přehled, ale i jednoduchý systém, kdy na pár kliknutí vygeneruji smlouvu a klient ji potvrzuje zaplacením. Sympatické je mi i to, že nemusím opomenuté platby urgovat - vše udělá ADVALO za mne. Takže dnes už pro servisní poradenství používám jen ADVALO.

Ing. Michaela Klímová, MSc

majitelka Prifis - Privátní finanční servis s.r.o.
Ing. Daniel Jasný, majitel Jasný finance, s.r.o.

Systém ADVALO využívám již třetím rokem a je pro mě obrovským usnadněním práce při poskytování placeného servisního poradenství. Tvorba a správa servisních balíčků pro mé klienty je zde snadná. Nejvíce oceňuji, že za mě někdo hlídá legislativní stránku věci, řeší přípravu a sjednání smluv s klienty elektronickou formou a zároveň usnadňuje účetnictví. Doporučil bych ho všem finančním poradcům, kteří chtějí v praxi poskytovat placené služby.

Ing. Daniel Jasný

majitel Jasný finance, s.r.o.
Ing. Jarmila Rašková , EFA - finanční poradkyně

Díky Servisnímu poradenství mohu svým klientům poskytnout individuální přístup, pravidelnou péči a zároveň tím rozvíjet dlouhodobý vztah s klientem. Sama jsem tak získala stabilní příjem.

Ing. Jarmila Rašková , EFA

finanční poradkyně
Advalo Pattern Background - B/W

Odlište se od konkurence, vytvořte si spolehlivou klientskou základnu a získejte pravidelný příjem. Začněte se servisním poradenstvím.